White Subtle Concrete Texture | Free Stock Photo

Free Stock Photo of White Subtle Concrete Texture Created by Eduardo Soares Bogosian